โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง.40280)

22 ก.พ.

สังข์ทอง

รามเกียรติ์

ชื่อโครงงาน วรรณคดีไทย
ผู้จัดทำ น.ส. สุดา นาโท เลขที่ 27
ครูผู้สอน
อ.คเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน
1. วรรณคดีไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. แบบไหนถึงเป็นวรรณคดีไทย
ที่มาของโครงงาน
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีไทยว่าเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์วรรณคดีไทย

Hello world!

7 ม.ค.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!